Embassy of the Netherlands

Embassy of the Netherlands

Location: Hoan Kiem

Telephone: 04 3831 5655

Address: 194 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Embassy of New Zealand

Embassy of New Zealand

Location: Ba Dinh

Telephone: 0084 4 3824 1481

Address: 63 Ly Thai To Street, Hoan Kiem, Hanoi

63 Ly Thai To Street, Hoan Kiem, Hanoi Tel: 38241481. Fax: 38241408

Embassy of Norway

Embassy of Norway

Location: Ciputra

Telephone: (84-04) 39748900

Address: 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung, Hanoi

10th Floor, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu. Tel: 39742930. Fax: 39742970

Embassy of Pakistan

Embassy of Pakistan

Location: Cau Giay

Telephone: 3771 6420

Address: Tang 8, Toa nha Daeha, 360Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi

Tầng 8, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã. Tel: 37716420. Fax: 37716418.

Embassy of Palestine

Embassy of Palestine

Location: Cau Giay

Telephone: (04) 3 8524013

Address: 4B Trung Tu Quarter,, Ba Dinh, Hanoi

4B Trung Tu Quarter,, Ba Dinh, Hanoi Tel: 04) 3 8524013

Embassy of the Philippines

Embassy of the Philippines

Location: Ciputra

Telephone: (84-04) 39437873/39434493/39437948/39439826

Address: 27B Tran Hung Dao Street, Hai Ba Trung, Hanoi

27B Tran Hung Dao Street, Hai Ba Trung, Hanoi Tel: 39437948. Fax: 39435760

Embassy of Poland

Embassy of Poland

Location: Cau Giay

Telephone: +84.4.3845.2027

Address: 3 Chua Mot Cot, Ba Dinh, Hanoi

3 Chua Mot Cot, Ba Dinh, Hanoi Tel: 38452027. Fax: 38236914

Embassy of Romania

Embassy of Romania

Location: Cau Giay

Telephone: 84) (4) 8452014

Address: 5 Le Hong Phong Street, Ba Dinh, Hanoi

5 Le Hong Phong Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 84) (4) 8452014

Embassy of Russia

Embassy of Russia

Location: Cau Giay

Telephone: +84 4 833-6991, 833-6992

Address: 191 La Thanh Street, Ba Dinh, Hanoi

191 La Thanh Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 38336991. Fax: 38336995

Embassy of Singapore

Embassy of Singapore

Location: Cau Giay

Telephone: 84-4-38489168

Address: No. 41 & 43 Tran Phu Str , Ba Dinh, Hanoi

No. 41 & 43 Tran Phu Str , Ba Dinh, Hanoi Tel: 38233966. Fax: 37337627.

Embassy of Slovakia

Embassy of Slovakia

Location: Cau Giay

Telephone: 84437347601

Address: 12 Ba Huyen Thanh Quan, Ba Dinh, Hanoi

12 Ba Huyen Thanh Quan, Ba Dinh, Hanoi Tel: 84437347601

Embassy of South Africa

Embassy of South Africa

Location: Ciputra

Telephone: +84-4-9362000

Address: 31 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem, Hanoi

31 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem, Hanoi Tel: 39362000. Fax: 38361991

Embassy of South Korea

Embassy of South Korea

Location: Cau Giay

Telephone: (84-4) 831 5111/6

Address: 360 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi

360 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 38315111. Fax: 38315117

Embassy of Spain

Embassy of Spain

Location: Cau Giay

Telephone: +84-4-3771 52-07

Address: 360 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi

360 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 37715207. Fax: 37715206

Embassy of Sweden

Embassy of Sweden

Location: Cau Giay

Telephone: +84 (4) 726 04 00

Address: No 2 Nui Truc Street, Ba Dinh, Hanoi

No 2 Nui Truc Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 37260400 Fax: 38232195

Embassy of Taiwan

Embassy of Taiwan

Location: -

Telephone: +84.4.7686013

Address: 239 Xuan Thuy Street, Cau Giay, Hanoi

239 Xuan Thuy Street, Cau Giay, Hanoi Tel: +84.4.7686013